Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

História

Sídliskové nálezy maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej, kostrové pohrebisko z 10. storočia. Zaniknutá stredoveká osada s kostolom z 13. storočia.Obec má staré slovanské osídlenie. Prvá zmienka o obci z roku 1113 v Zoborskej listine. Patrila Forgáchovcom, ktorým ju odňal Matúš Čák. Po ňom patrila korune. V 15. storočí vlastnili časť obce Paulíni z Lefantoviec, časť Kesovskovci a Gutkeledskovci. V 16. storočí patrila panstvu Jelenec, Sziládyovcom, Palásthyovcom. V roku 1533 ju vyplienili Nyáryovci. V polovici 16. storočia ju obsadili Turci a postavili tu šancové opevnenie. V roku 1570 mala jednu obývanú a jednu opustenú usadlosť. V roku 1599 ju Turci zničili a zanikla. Jej územie si rozdelili susedné obce. Na území obce Mojmírovce vznikla osada Horný Poľný Kesov, ktorá mala v roku 1752 osemnásť rodín, v roku 1787 štrnásť domov a dvestodva obyvateľov. Od roku 1718 patrila Huňadyovcom. V rokoch 1814 – 22 sa tu usporadúvali prvé konské dostihy v Uhorsku. V chotári obce Komjatice vznikla osada nazývaná Dolný Poľný Kesov. Zlúčením osád Horný a Dolný Poľný Kesov v roku 1940 vznikol znovu Poľný Kesov ako obec. Obyvatelia boli poľnohospodárskymi robotníkmi. V roku 1927 bola vykonaná pozemková reforma. Obyvateľom obce bol generál Ján Golian (26.1. 1906 – ? 1945), vojenský veliteľ SNP.

Niektoré obdobia z histórie obce

• 1241 – Tatarské divoké hordy zničili všetko a vykántrili obyvateľstvo,

• 1272 – vyplienil tento kraj Přemysl Otakar II.,

• 1285 – obec sa stala korisťou divokých Kumánov,

• 1579 – uchoval sa záznam o majiteľovi Kesova Jánovi Siladymu,

• 1610 – úplné zničenie obce,

• 1718 – osud obce sa zmenil, keď sa dostal do majetku grófa Huňadyho.

Začiatkom 20. storočia chýr Poľného Kesova a Huňadyovcov upadol. Po 1. svetovej vojne bol majetok Huňadyovcov rozdelený pozemkovou reformou medzi ľud. Vtedy ho však mal už v prenájme Cukrovar Šurany. V júli 1940 sa stal Poľný Kesov samostatnou obcou.

Kultúrno-historické pamiatky

Baroková kúria z 18. storočia. Rímsko katolícky kostol - pôvodne pálenica prestavaná v roku 1940 na kostol. Prícestný klasicistický kríž z roku 1795.

 

Erb obce

Ústrednou heraldickou figúrou je motív heraldického koňa, koreniaci v skutočnosti, že práve v Poľnom Kesove sa v roku 1814 – 1822 usporadúvali prvé konské dostihy v Uhorsku. Obsah erbu dopĺňa motív nebeských telies, polmesiaca a hviezdy, pripomínajúcich historickú etapu spojenú s protitureckými vojnami v 16. stor.

Erb obce vychádzajúci z historickej predlohy má túto podobu:

V modrom štíte na zlatej oblej pažiti, medzi dvomi veľkými zlatými privrátenými klasmi, na zlatých listnatých steblách, strieborný zlatochvostý a zlatokopytý kôň s červeným sedlom a postrojom, to všetko prevýšené zlatou hviezdou a strieborným polmesiacom. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického či tiež španielskeho heraldického štítu.


 


Úvodná stránka