Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

KARNEVALVytlačiť
 

karneval17.png


 
 

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Odpis stavu vodomerovVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v dňoch 20.12. a 21.12. sa  bude vykonávať odpis spotreby vody.

Žiadame občanov, aby umožnili prístup k vodomerom a v prípade neprítomnosti nahlásili stav vodomeru na OcÚ na t.č. 037/7787127.


 
 

Heraldický register Slovenskej republikyVytlačiť
 

 

 


 
 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psaVytlačiť
 

Tlačivo na daňové priznanie k dani z nehnuteľnost a k dani za psa je na stiahnutie tu.

 

Daňové priznanie ke potrebné podať do 31.1.2018.

 

Podáva ho daňovník, ktorý v predchádzajúcom roku nadobudol nehnuteľnosť.


 
 

Nebezpečný odpad a elektroodpadVytlačiť
 

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach.

Patrí sem:

 • Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
 • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
 • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
 • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
 • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
 • Batérie a akumulátory,
 • Žiarivky a halogénové svietidlá.

 

 

 

 

Nepatrí sem:

 • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
 • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
 • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
 • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
 • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
 • Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

 

 

 

 


 
 

Otváracie hodiny pre verejnosť na Pošte Poľný KesovVytlačiť
 

Pondelok - Piatok                          10:15hod  -  13:15hod


 
 

Oznam - cintorínVytlačiť
 

Žiadame občanov, ktorí majú na miestnom cintoríne v blízkosti hrobov vysadený krušpán, aby prezreli jeho zdravotný stav. V prípade výskytu nežiadúceho škodcu – žravých zelených húseníc – je potrebné aplikovať postrek, v prípade potreby i viackrát.

Pri silne zasiahnutých kríkoch je potrebné zvážiť ich výmenu.


 
 

Oznam - výrubVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že vypiľovanie drevín a orezávanie stromov sa vykonáva len v čase vegetačného pokoja, to znamená 1.10. - 31.3.

Mimo tohto termínu nebude obený úrad poskytovať službu odvozu haluzín.


 
 

Oznámenie o zbere odpaduVytlačiť
 

Od začiatku tohto roku sa v obci zmenil systém vývozu odpadu a platby za odpad. Poplatok za smetné je 18 eur na osobu na rok. Rozhodnutie za vašu domácnosť je potrebné si prevziať na obecnom úrade.

Zľavu z poplatku 20% majú podľa VZN osoby nad 80 rokov a osoby s preukazom ZŤP. Zľavu s preukazom treba nahlásiť na obecný úrad. 


Obec Poľný Kesov odpustí alikvótnu časť poplatku za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci hodnoverným dokladom, že sa v kalendárnom roku viac ako 90 dní na území obce nezdržiava.

Hodnoverným dokladom je napríklad: fotokópia aktuálnej pracovnej zmluvy, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, fotokópia víza, doklad z iného mestského alebo obecného úradu o zaplatení poplatku za odpad a podobne.

 

Čestné vyhlásenie nie je považované za hodnoverný doklad.

 

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu a spôsob triedenia bol uverejnený v druhom čísle časopisu Poľnokesovský občasník na zadnej strane. Harmonogram a spôsob triedenia je k dispozícii aj na internetovej stránke obce.

Ak vám nepostačuje zberná nádoba na komunálny odpad, môžete si na Obecnom úrade kúpiť vrece za jedno euro.


 
 
Položky 1-10 z 10


Úvodná stránka