Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce Poľný Kesov – zmeny a doplnky č.1 - oznámenie o prerokovaní „Územného plánu obce Poľný Kesov “ Vytlačiť
 

 

 

Územný plán obce Poľný Kesov – zmeny a doplnky č.1 - oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Poľný Kesov “

 

 

Obec Poľný Kesov ako obstarávateľ „Územného plánu obce Poľný Kesov“ – zmeny a doplnky č.1

 

                                                          oznamuje

 

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Poľný Kesov, v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

že,

prerokovanie

Územného plánu obce Poľný Kesov – zmeny a doplnky č.1

 

sa uskutoční v dňoch od

21.02.2018  do 22.03.2018

Zmeny a doplnky ÚPNO sú k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. na Obecnom úrade v Poľnom Kesove / na vývesnej tabuli OcÚ / a na webovej stránke obce: www.polnykesov.eu

 

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko ku  ÚPNO  jeho obstarávateľovi – obci  Poľný Kesov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

 

S úctou,

 

 

                                                                                                Ing.Ľubica Poluchová

                                                                                                    starostka obce

            

 

 

 

 

Súbor na stiahnutie 2a_kep PODKLAD.pdf 2a_kep PODKLAD.pdf (17.9 MB)
Súbor na stiahnutie 2a_kep SÚTLAČ.pdf 2a_kep SÚTLAČ.pdf (2.2 MB)
Súbor na stiahnutie 3a KUN NÁLOŽKA.pdf 3a KUN NÁLOŽKA.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 3a KUN PODKLAD.pdf 3a KUN PODKLAD.pdf (12.4 MB)
Súbor na stiahnutie 3a KUN SUTLAC.pdf 3a KUN SUTLAC.pdf (5.6 MB)
Súbor na stiahnutie 4a VOR NÁLOŽKA.pdf 4a VOR NÁLOŽKA.pdf (2 MB)
Súbor na stiahnutie 4a VOR PODKLAD.pdf 4a VOR PODKLAD.pdf (9.7 MB)
Súbor na stiahnutie 4a VOR SÚTLAČ.pdf 4a VOR SÚTLAČ.pdf (7 MB)
Súbor na stiahnutie 8a PPLF PODKLAD.pdf 8a PPLF PODKLAD.pdf (23.9 MB)
Súbor na stiahnutie 8a PPLF SÚTLAČ.pdf 8a PPLF SÚTLAČ.pdf (7.1 MB)
Súbor na stiahnutie 1a_50000 PODKLAD.pdf 1a_50000 PODKLAD.pdf (5 MB)

 
 


Úvodná stránka