Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Poľný Kesov, okres NitraHľadať
 
 

Oznamy

BrigádaVytlačiť
 

Obec Poľný Kesov organizuje v sobotu 23.3.2019 brigádu, na ktorej si vyčistíme našu obec.

Zraz účastníkov je o 8:00 pred obecným úradom.

Je potrebné si so sebou priniesť pracovné náradie - nožnice, hrable, rukavice a podobne.

Po ukončení brigády je pripravené občerstvenie.

 

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa brigády zúčastnia a ktorým nie je naša obec ľahostajná!


 
 

VýletVytlačiť
 

Obecný úrad organizuje dňa 11. mája 2019 výlet do Skalice. Odchod autobusu je o 7.00 hod. od obchodu Jednota.

Program výletu:

10.00 – 11.30 hod. – prehliadka významných pamätihodností Skalice so sprievodcom (Rrotunda sv.Juraja, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Vyhliadková veža farského kostola na hlavnom skalickom námestí, Dom kultúry, Františkársky kláštor, výrobňa pravých skalických trdelníkov),

11.30 – 12.30 hod. – obed – individuálne,

13.00 -  15.00 hod. – plavba po Baťovom kanáli v dvoch skupinách. Prvá skupina sa bude asi 40 min. plaviť, druhá skupina bude ochutnávať vínko a trdelník, potom sa skupiny prestriedajú. 

Cena dopravy: 13,- €/osoba,

Cena plavby vrátane ochutnávky: 8,- €,

Cena prehliadky: zdarma,

Možnosť objednania pravého skalického trdelníka: 5,- €/kus,

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 3. mája 2019.

066818.jpg

rh_cx9b5082.jpg

 


 
 

Upozornenie od Hasičského a záchranného zboru Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania!

 

Po zime sa na Slovensku  začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

           

            Na  jar  každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Medzi vaše jarné  činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku  či životnom prostredí. Ako aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika

 

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, pretože hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov  ako sú suchá tráva, seno, slama a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky  331 €. A to  za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €. 

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a väčšinou ho zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo  do zberných dvorov. Nech je pre nás všetkých varovaním, že počas  jarného obdobia  horí najčastejšie.

             

Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

 

 

A na záver: Čo robiť v prípade ak už k rozšíreného požiaru došlo?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

Uviesť:

  • Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
  • Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
  • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
  • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
  • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

 
 

VOĽNÝ NÁJOMNÝ BYTVytlačiť
 

Obec Poľný Kesov oznamuje, že od 1.apríla 2019 sa uvoľňuje 3 – izbový nájomný byt. Výška mesačného  nájomného  je  180,-  EUR (energie  a vývoz  žumpy  nie  sú  zahrnuté  vo výške nájomného) .

Výmera bytu je 74,34 m2.

 

Žiadosť o pridelenie  bytu je zverejnená na  webovom sídle obce www.polnykesov.eu v sekcii Tlačivá.  Kompletne  vyplnenú  žiadosť  spolu  s povinnými  prílohami je potrebné doručiť na Obecný  úrad  v Poľnom Kesove  v termíne  do 22. marca 2019.  Bližšie informácie vám budú poskytnuté priamo na obecnom úrade alebo na tel. č. 037 7787 127.

 


 
 

Voľné pracovné miestoVytlačiť
 

Obec Poľný Kesov prijme do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok pracovníka zabezpečujúceho údržbu verejných priestranstiev a obecného majetku.

Termín nástupu:

1. apríl 2019

Mzdové ohodnotenie:

hrubá mesačná mzda 700 EUR

 

Uprednostnení budú držitelia vodičského preukazu B a T.

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle:

0911 727 340 – Ing. Poluchová

 


 
 

Nebezpečný odpad a elektroodpad Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom že v sobotu 9.3.2019 sa od 7.00 do 8.30 bude pri obecnom úrade zberať elektroodpad a nebezpečný odpad.

Uvedené odpady môžete priniesť aj vopred.

Elektroodpad sa zberá iba v nerozobratom stave.

Nebezpečný odpad je napríklad motorový olej, obaly a textílie znečistené olejom, tonery, batérie, akumulátory, žiarivky.

Nebezpečný odpad musí byť označený, napr. postrek, farba a pod.

 


 
 

OznamVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že na obecnom úrade je možné uhradiť faktúru za vodu a poplatok za odpad.


 
 

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2019Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie harmonogram 2019.pdf harmonogram 2019.pdf (303 kB)

 
 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psaVytlačiť
 

Tlačivo na daňové priznanie k dani z nehnuteľnost a k dani za psa je na stiahnutie tu.

Daňové priznanie ke potrebné podať do 31.1.2019.

Podáva ho daňovník, ktorý v predchádzajúcom roku nadobudol nehnuteľnosť.

 

Doklady, ktoré je potrebné doložiť k daňovém,u priznaniu:

 

Predaj, kúpa a darovanie nehnuteľnosti: rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

 

Dedičstvo: právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Stavebný pozemok: právoplatné stavebné povolenie.

Kolaudácia stavby: právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

Odstránenie stavby: právoplatné búracie povolenie.

Zmena užívania stavby: doklad o zmene užívania stavby.

Zmena charakteru pozemku: výpis z listu vlastníctva.


 
 

ZumbaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok o 18.00 h v kultúrnom dome sa uskutoční cvičenie Zumby. Poplatok pre jednu osobu je 2eurá.

Zumba sa bude cvičiť každý týždeň.

Cvičenie ZUMBY (2).jpg


 
 
Položky 1-10 z 15
ÚvodÚvodná stránka