Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Poľný Kesov, okres NitraHľadať
 
 

Oznamy

Kesovský MajálesVytlačiť
 

majales.jpg


 
 

REGIONÁLNY KALENDÁR PODUJATÍ 2019Vytlačiť
 

a3 KALENDAR_krivjky FINAL.jpg


 
 

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019Vytlačiť
 

Šikovní fotografi z územia MAS CEDRON – NITRAVA, máte znovu príležitosť predstaviť vo fotografii všetko, čo je v našej MAS zaujímavé, krásne, atraktívne a jedinečné.


Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má záujem a doručí svoje fotografie spolu s prihláškou elektronicky na adresu kancelaria@cedronnitrava.sk, alebo osobne na prenosnom médiu (USB, CD,..) do kancelárie MAS CEDRON – NITRAVA, Cintorínska 1452, Mojmírovce najneskôr do 27. mája 2018.


Fotografie musia spĺňať technické požiadavky:
• vo formáte .jpg
• veľkosť fotografie min. 1,5 MB
• môžu byť farebné alebo čiernobiele Autor uvedie:
• meno a priezvisko autora,
• krátky a výstižný názov fotografie (max. 50 znakov, vrátane medzier a interpunčkných znamienok), popis (max. 200 znakov), čo fotografia zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod.


Informácie o súťaži:
V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:

1. Naša príroda krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej prírodné krásy,
bohatstvo, prírodné úkazy a zaujímavosti

2. Naši ľudia obyvatelia a ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty

3. Naše tradície remeslá, tradičné jedlá, produkty a činnosti, ľudové umenie reprezentujúce
územie MAS

4. Naša budúcnosť deti a mládež a ich aktivity

5. Naše „naj“ pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa
v území MAS

6. Život v našej MAS/VSP aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS

7. Naše kroje ľudové oblečenie v rôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné
príležitosti, ako aj na všedný deň.


Každá MAS môže poslať do súťaže fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však jednu fotografiu do kategórie.

Fotografie budeme prijímať do 27. mája 2019. Komisia vyberie po jednej fotografii z každej kategórie a následne ich prihlásime do celoslovenskej súťaže.


Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage, kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Link na hlasovanie bude zverejnený aj na webovej stránke www.nsrv.sk a na stránke www.cedronnitrava.sk, aby bolo hlasovanie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí.


O absolútnom víťazovi súťaže rozhodnú účastníci Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2019, kde budú aj vyhlásené výsledky súťaže.


V prípade otázok volajte 0905 485 943, alebo mailujte: kancelaria@cedronnitrava.sk


 
 

Slovenská pošta oznamuje: Oznámenie dočasného zatvorenie poštyVytlačiť
 


 
 

ZumbaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok o 18.00 h v kultúrnom dome sa uskutoční cvičenie Zumby. Poplatok pre jednu osobu je 2eurá.

Zumba sa bude cvičiť každý týždeň.

Cvičenie ZUMBY (2).jpg


 
 

Upozornenie od Hasičského a záchranného zboru Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania!

 

Po zime sa na Slovensku  začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

           

            Na  jar  každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Medzi vaše jarné  činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku  či životnom prostredí. Ako aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika

 

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, pretože hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov  ako sú suchá tráva, seno, slama a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky  331 €. A to  za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €. 

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a väčšinou ho zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo  do zberných dvorov. Nech je pre nás všetkých varovaním, že počas  jarného obdobia  horí najčastejšie.

             

Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

 

 

A na záver: Čo robiť v prípade ak už k rozšíreného požiaru došlo?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

Uviesť:

  • Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
  • Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
  • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
  • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
  • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

 
 

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2019Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie harmonogram 2019.pdf harmonogram 2019.pdf (303 kB)

 
 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psaVytlačiť
 

Tlačivo na daňové priznanie k dani z nehnuteľnost a k dani za psa je na stiahnutie tu.

Daňové priznanie ke potrebné podať do 31.1.2019.

Podáva ho daňovník, ktorý v predchádzajúcom roku nadobudol nehnuteľnosť.

 

Doklady, ktoré je potrebné doložiť k daňovém,u priznaniu:

 

Predaj, kúpa a darovanie nehnuteľnosti: rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

 

Dedičstvo: právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Stavebný pozemok: právoplatné stavebné povolenie.

Kolaudácia stavby: právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

Odstránenie stavby: právoplatné búracie povolenie.

Zmena užívania stavby: doklad o zmene užívania stavby.

Zmena charakteru pozemku: výpis z listu vlastníctva.


 
 

Polícia radí senioromVytlačiť
 


 
 

Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavbyVytlačiť
 

Na základe žiadosti, ktorú obec zaslala v januári 2018 na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, bola obci poskytnutá dotácia na spracovanie zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Poľný Kesov vo výške 5760€.


 
 
Položky 1-10 z 13
ÚvodÚvodná stránka