Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Poľný Kesov, okres NitraHľadať
 
 

Súčasnosť

Základná charakteristika

Obec Poľný Kesov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje:
Názov: Obec Poľný Kesov
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Poľný Kesov 68, 951 15 Mojmírovce
IČO: 00308391
DIČ: 2021252783
Číslo účtu: IBAN SK63 5600 0000 0008 7536 1001
Právna forma: právnická osoba - obec

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

Geografické údaje

Geografická poloha obce
Celková rozloha katastra obce: 1022 ha
Nadmorská výška územia obce je 119 m n.m. a celkovo územie patrí do výškového stupňa nížiny (do 300 m n. m.).

Geografická poloha (geomorfologické jednotky): obec patrí do subprovincie Malá dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina, oddielu Nitrianska pahorkatina. Obec leží 19 km juhozápadne od Nitry medzi riekami Váh a Nitre v údolí potoka Cedron. Katastrálne územie obce susedí s katastrálnym územím obcí Jatov, Rastislavice, Veľká Dolina, Štefanovičová a Mojmírovce.

Obec patrí do teplej klimatickej oblasti – suchej - s teplou nížinnou klímou.

Demografické údaje

Paralelne i z aspektu zastúpenia národnostných menšín je obec homogénnym sídlom. V obci žijú - okrem obyvateľov slovenskej národnosti - obyvatelia maďarskej, českej, ruskej a poľskej národnosti. Prevažná časť obyvateľstva je rímsko-katolíckeho vierovyznania.

 

Symboly obce

Erb, vlajka, pečať

 

Erb

Erb obce Poľný Kesov tvorí v modrom štíte na zlatej oblej pažiti medzi dvomi veľkými zlatými privrátenými klasmi na zlatých listnatých steblách strieborný zlatohrivý, zlatochvostý a zlatokopytý kôň s červeným sedlom a postrojom, to všetko prevýšené zlatou hviezdou a strieborným polmesiacom. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu.

Vlajka

Vlajka obce Poľný Kesov pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/9), žltej (1/9), bielej (1/9), červenej (1/9), bielej (1/9), žltej (1/9) a modrej (2/9).
Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať

Pečať obce Poľný Kesov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC POĽNÝ KESOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.


 
ÚvodÚvodná stránka