Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Poľný Kesov, okres NitraHľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Poľný Kesov na svojom webovom sídle svoj "profil verejného obstarávateľa", v ktorom  bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j.:

 

- predbežné oznámenia,

- výzvy na predkladanie ponúk,

- informácie  o plánováných nákupoch,

- informácie o uzavretých zmluvách,

- informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 

Idenfitikačné údaje obstarávateľa:

Názov:  Obec Poľný Kesov

IČO: 00308391

Bankové spojenie: Prima Banka Nitra SK63 5600 0000 0008 7536 1001    

Sídlo: Obecný úrad Poľný Kesov 68, 951 15 Mojmírovce

Telefón: 037/7787 127                

E - mail:  obec@polnykesov.eu

Interernetová stránka:  www.polnykesov.eu

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4409


 

Výzva na predloženie ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zadanie zákazky "Oprava strechy na budove kultúrneho domu v obci Poľný Kesov
 výzva.pdf (300.9 kB) výzva.pdf (300.9 kB)

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zadanie zákazky "Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Poľný Kesov"
 výzva.pdf (170.8 kB) výzva.pdf (170.8 kB)

 

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o VO za IV.Q 2015

 
Súhrnná správa o VO za III.Q 2015

 
Súhrnná správa o VO za II.Q 2015

 
Súhrnná správa o VO za I.Q 2015

 
ÚvodÚvodná stránka